حروف برجستۀ فلزی

دسته: ساخت حروف برجسته نوشته شده توسط مدیر سایت

جنس این حروف تماماً از فلز اعم از استیل ، برنج ، مس و گالوانیزه می باشد. تمامـی این حروف بصـورت کاملاً تکنیـکی و حرفـه ای ساخته می شـود.