8358 524 0915 - 1168 723 3 - 051
چاپ چهره لوگو
لیست قیمت چاپ
لیست قیمت حروف برجسته

توضیحات

. تمامی موارد فوق بدون احتساب هزینه طراحی – داربست – حمل و نقل – نصب – ترانس میباشد . . کلیه موارد حروف برجسته با احتساب روشنایی SMD و سیمکشی داخلی میباشد.

چاپ و لمینت و نصب استیکر در موارد حروف برجسته به صورت جدا محاسبه میگردد. . اخذ هرگونه مجوز به عهده کارفرما میباشد.

. مورد حروف برجسته رنگ طلایی و نقره ای شامل اضافه هزینه میباشد. نمای کامپوزیت طلایی میرور – طرح چوب و سنگ شامل اضافه هزیه میباشد. . تمامی مبالغ فوق برحسب تومان میباشد.